Вольова готовність дитини до школи

Вольова готовність дитини до школи

Сучасна система освіти: ліцеї, гімназії, школи з профільним навчанням, зацікавлена в підготовці дітей до школи, особливо в розвитку їх інтелектуальних здібностей і вольових якостей. 1. Вольовий розвиток у структурі готовності до шкільного навчання

На жаль, досить часто, процес підготовки дітей до навчання в школі зводиться до "натаскування" їх зі шкільних предметів: вже з раннього віку мами вчать дітей читати, рахувати, вирішувати і писати. Але цього, явно, мало.


При вступі до школи дитина має володіти певними ознаками школяра.

І.Шванцер виділив ці ознаки, які характеризуються наступними показниками: бути інтелектуально, емоційно і соціально зрілим.

Відомі психологи: Д.Б. Ельконін, А.Н. Леонтьєв, Н.І. Гуткіна та ін. приділяли велику увагу розвитку довільної поведінки, яка проявляється в умінні підкорятися правилам і вимогам дорослого, умінні керувати собою, своєю поведінкою. На їхню думку, цей компонент вважається найбільш важливим для психологічної готовності дошкільнят до школи.

Вони розглядають ряд вольових якостей, таких як наполегливість, витримка, терпіння, цілеспрямованість, усвідомленість, вміння долати труднощі, самостійно набувати знання, контролювати свої дії і вчинки, знаходити способи вирішення важких ситуацій. Виділені вольові складові психологічної готовності дошкільнята до школи є значущими передумовами для успішного навчання, соціалізації та інтеграції в суспільство.

Дослідження останніх років показують недостатній розвиток довільності та вольової регуляції сучасних першокласників.

Непідготовленість дітей до навчання в школі, проявляється в імпульсивних формах поведінки, в невмінні працювати, в неадекватній реакції на труднощі в навчанні, в невмінні слухати і розуміти вчителя. Недостатній розвиток вольової сфери дошкільнят ускладнює навчання дитини в школі, викликає цілий ряд труднощів у педагогів у навчанні дітей.


 2. Воля та її розвиток у Вашої дитини

 Воля - це тільки узагальнене поняття, за яким ховається багато різних психологічних елементів. Найчастіше відзначаються такі якості як цілеспрямованість, рішучість, наполегливість, витримка, самостійність, сміливість, стійкість, самовладання та ініціативність. До елементів волі віднесено критичність, виконавчість і впевненість.

Сила вольової якості визначається рівнем прояву вольового зусилля, спрямованого на подолання труднощів. Головною ознакою стійкості вольових якостей є ступінь сталості прояву вольового зусилля в однотипних ситуаціях. 

Нижче перераховані позитивні вольові якості особистості, якими має володіти до школи дитина згідно з психологічними критеріями готовності до школи.

 Спробуйте дати оцінку розвитку вольових якостей особистості своєї дитини. Дайте оцінку прояву негативних вольових якостей особистості, властивих Вашій дитині. На подолання яких якостей ви докладаєте своїх зусиль.

(позначте галочкою відповідну позицію)

"Анкета Сформованість вольових якостей особистості" .doc (61 Kb)

 3. Як розвивається воля у дитини?Довільні рухи починають формуватися у дитини на першому році життя. Розвиток довільної поведінки маленької дитини пов 'язаний із здійсненням нею пізнавальних дій і з наслідуванням дорослим.


З другого року життя зростає час утримання дитиною заданої дорослими мети дії, а потім у неї з 'являється можливість і самостійної постановки мети.

У період від 2 до 3 років спонукання і гальмування дії ще регулюються дією реальних зовнішніх стимулів, а не за допомогою слів. Внаслідок розвитку мови та мислення поступово у дитини формується внутрішній інтелектуальний план, завдяки якому дитина підпорядковується правилам. Розвиток внутрішнього плану свідомості дозволяє передбачати майбутнє і враховувати його у своїх діях.

У період від 2 до 3 років закладаються основи регулюючої функції мовлення. Велике значення для формування вольових дій у дитини має вироблення міцної та дієвої реакції на два головних словесних сигнали дорослих на слово "треба", що вимагає дії навіть всупереч бажанню дитини, і на слово "не можна", що забороняє дію, бажану дитиною.

До З років, а іноді і раніше, у дітей проявляється виражене прагнення до самостійності "Я сам", - вимагає малюк, бурхливо протестуючи проти втручання і допомоги батьків.

Маленькій дитині набагато важче підкоритися вимозі не робити щось, ніж наказу робити щось інше. Тому дорослим вигідніше висловлювати свої вимоги не в негативній, а в позитивній формі "Брати ножиці можна тільки дорослим".


Діти 3 років виявляють витримку і терпіння, якщо це віщує їм задоволення.

 Порушення правил поведінки іншими помічається вже з 3 років, а з 4 років розвивається контроль за своїми діями. У дошкільному віці з 'являється перша самооцінка, роль якої в регуляції поведінки постійно зростає. Всі ці зміни служать передумовами і створюють умови для розвитку волі та вольових якостей особистості. На 4-5 му році життя у дітей виявляється послух, обумовлений пробуджується у дітей почуттям обов 'язку і, в разі невиконання будь-якого обов' язку, почуттям провини перед дорослими. Наприкінці дошкільного віку дитина робить у вольовому розвитку великий крок вперед: він починає брати на себе виконання завдання, діяти зі свідомості необхідності довести справу до кінця. Шестирічні діти можуть проявити ініціативу при виборі мети, самостійність, завзятість, але в основному тоді, коли їхні дії супроводжуються емоціями радості, здивування або засмучення.

 У дітей старшого дошкільного віку слова "треба", "можна", "не можна" стають основою і для саморегуляції, коли подумки вимовляються самою дитиною. Це - перший самостійний прояв дитиною сили волі.

Однак для дошкільнят характерний і негативний прояв сили волі, що виражається у впертості, негативізмі і примхах. А.П. Ларін показав, що впертість виникає як при різкому обмеженні свободи дитини, її самостійності (як самозахист з боку дитини), так і при повній вседозволеності або бездоглядності (вона звикає діяти лише за своїм бажанням).

Вступ до школи знаменує новий етап у розвитку вольової сфери особистості дитини. Під впливом вимог, що пред 'являються до нього, починається посилений розвиток витримки (стриманості) і терпіння як основи дисциплінованої поведінки, яка до кінця першого року стає звичною для дитини. 4. Як розвивати вольові якості у дитини?


Посередником у процесі виховання волі завжди є доросла людина, вона спрямовує і вчить контролювати поведінку.

Дорослий повинен:

 • Ставити перед дитиною таку мету, яку б вона не тільки зрозуміла, але й прийняла її, зробивши своєю. Тоді у дитини з 'явиться бажання в її досягненні;
 • Направляти, допомагати в досягненні мети;
 • Привчати дитину не пасувати перед труднощами, а долати їх;
 • Виховувати прагнення до досягнення результату своєї діяльності в малюванні, іграх-головоломках тощо.
 • Вчити дитину планувати свої дії і доводити їх до логічного результату.
 • Питати з дитини результат роботи, перевіряти, відзначати успіхи (заохочувати).

Про те, як розвивати вольові якості дошкільнята, написано чимало статей і книг. Зупинюся лише на деяких моментах.

Виховання дисциплінованості

Дисципліна - це обов 'язкове для всіх членів колективу підпорядкування твердо встановленому порядку.

Послух - здатність слухати і підкорятися, виконувати вимоги дорослих.


Причини порушення дисципліни та непокори правилам поведінки:

 • Неузгодженість вимог до дитини в дитячому садку та сім 'ї,
 • Незнання або відсутність правил поведінки;
 • Відсутність єдності методів виховання;
 • Стомлення дітей внаслідок тривалих очікувань будь-чого;
 • Система заборон (заборонений плід солодкий!).

 Умови виховання дисциплінованості:

 • Чіткий режим, організованість і порядок життя і навколишньої обстановки.
 • Встановлення в сім 'ї правил поведінки у всіх видах діяльності.
 • Поступове ускладнення вимог і збільшення кількості правил.
 • Єдність вимог до дітей з боку всіх дорослих.
 • Справедливе ставлення дорослих до дітей.
 • Позитивний приклад дорослих, їхній авторитет.
 • Цікаве і змістовне життя, атмосфера доброзичливості.

 Методи виховання дисциплінованості:

 • Вправи (показ способів поведінки)
 • Виховуючі ситуації
 • Вказівки, нагадування
 • Переконання
 • Позитивний приклад дорослих і однолітків
 • Заохочення
 • Покарання (краще обходитися без них!)

Виховання самостійності у дошкільнят  Найбільш дієвими методами виховання самостійності є: бесіди-міркування, читання художніх творів (В.Степанов "Умілі помічники", М.Зощенко "Дурна історія", Носов "Заплатка", Т.Караманенко "Ніжки не йдуть"), перегляд мультфільмів, проблемні ситуації, покрокова інструкція, інструкційні картки, експериментування.

Дуже важливо створювати умови для прояву самостійності, уникати дріб 'язкової опіки і контролю. Частіше довіряти своїй дитині. Добре, коли перед дитиною стоїть не тільки особистий, а й громадський мотив діяльності. "Помою всім взуття", "Для всіх зроблю бутерброди"...

Розвиток посидючості, цілеспрямованості, довільної уваги, формування самоконтролю.

Дуже корисно пропонувати дитині завдання "Коректурні проби". У них треба закреслити або обвести певну картинку або значок за певний час (як правило, за хвилину). Потім з дитиною перевіряється робота, підраховується кількість пропущених значків або неправильно закреслених. (Завантажити деякі коректурні проби можна тут Коректурні проби.doc (1271 K)).

Такі завдання привчають зберігати довільну увагу, працювати зосереджено, точно, вчитися перевіряти себе, знаходити допущені помилки.

Задумавшись про розвиток волі Вашої дитини вже в дошкільному віці, цілеспрямовано формуючи виділені вольові складові психологічної готовності дошкільнята до школи, Ви створюєте значущі передумови для її успішного навчання.

Автор статті: Психолог, викладач Тюменського педагогічного коледжу № 1 Осьмакова Марина Василівна.

Фото знайдено в інтернет: http://images.yandex.ru/