Вирішення завдань програмування. Циклічний алгоритм

Вирішення завдань програмування. Циклічний алгоритм

Унікальність можливості програмування, яку надають сучасні комп 'ютерні системи, полягає в простоті і доступності вирішення цілого спектру найрізноманітніших завдань. Найскладніші питання вирішуються швидко і не потребують додаткових витрат як часу, так і інтелектуальних зусиль програміста. Але навіть ультрасучасні утиліти-помічники працюють зі скрипом без засвоєння користувачем основ, які знайомі нам ще з курсу інформатики середньої школи.


Приступаючи до реалізації будь-якої своєї задумки в коді, програміст просто зобов 'язаний здійснити схематичний опис ходу рішення. Вже давно придумані правила і порядок складання алгоритмів. У спеціальній літературі алгоритму дано визначення як точного і зрозумілого припису здійснити суворо визначену послідовність операцій. В результаті їх виконання отримуємо досягнення поставленої мети або приходимо до вирішення поставленого завдання.


Своє ім 'я термін "алгоритм" отримав від імені узбецького мислителя Аль-Хорезмі. Його праця "Арифметичний трактат" стала основою правил арифметичних дій над числами, а самі правила стали іменувати алгоритмами. З додавання, віднімання, ділення і множення починалася всесвітня історія програмування.

У різноманітному списку різних способів вирішення однотипних завдань виділяють циклічний алгоритм. Він схожий на ходіння по колу до досягнення певної мети. Програмування циклічних алгоритмів має одну складність, вона полягає в тому, що при неправильному їх складанні або допущенні опікування обчислювальна машина може "зависнути" тобто перейти до виконання однотипних операцій нескінченну кількість разів.

Згідно з сучасним трактуванням, циклічний алгоритм - це порядок певних дій, які повторюються над мінливими вихідними даними. Сам по собі цей порядок реалізується без певних труднощів. Циклічний алгоритм - це поєднання можливостей лінійного алгоритму та алгоритму з гілкою.

Незважаючи на простоту реалізації і певну однотипність завдань, для даного типу алгоритмів характерна наявність декількох їх видів. Циклічний алгоритм служить для реалізації на практиці трьох типів різних циклів. За їх назвами можна судити про їх характерні особливості та вид вирішуваних завдань.

Цикл з передумовою передбачає перевірку умови для виконання алгоритму перед списком операцій (що складається у вигляді лінійного алгоритму). Цикл з постумовою відрізняється від попереднього тим, що умова перевіряється вже після виконання лінійної складової. Для циклу з параметром характерно наявність певного показника, що зростає або зменшується з виконанням списку операцій. Циклічний алгоритм з лічильником, так іноді називають це тип циклів.

Незважаючи на простоту реалізації цього типу алгоритму двома менш складними варіантами, кожна сучасна мова програмування має свій певний набір команд для складання циклів. При цьому можливе створення в тілі однієї програми від одного до декількох циклів, залежно від характеру вирішуваної задачі.


Самі циклічні алгоритми набули величезного поширення в процесі програмування. Крім певних програм, що виконують певні завдання, є порожні цикли. Їхнє завдання полягає у створенні пауз.

Сам цикл можна уявити двома загальноприйнятими фразами. Наприклад, вже є циклічним алгоритмом наступна інструкція:

- терти хустку;

- якщо хустка брудна, то перейти в початок циклу.

Можна придумати масу подібних прикладів. Набагато більш різноманітно проявляють себе цикли при виконанні графічних завдань, навіть створення растру на екрані монітора є заслугою циклічних програм. Масиви, логічні завдання, серйозні і розважальні програми не обходяться без використання достоїнств циклічних алгоритмів.