Структурований тип - одномірний масив

Структурований тип - одномірний масив

Вивчаючи ази програмування, насамперед (ну або другим) майбутні програмісти знайомляться з поняттям "одномірний масив". Паскаль, як і інші мови, дозволяє працювати з такою структурою даних. Рано чи пізно виникає необхідність у структурованому зберіганні будь-яких величин. Найчастіше елементи з такого набору належать одному і тому ж типу. Наприклад, список навчальної групи може складатися з 25 елементів, кожен з яких є змінною рядкового типу, що зберігає прізвище та ім 'я навчання.


Саме це і дозволяє реалізувати одномірний масив в Паскалі, який являє собою впорядковану сукупність однотипних елементів. До будь-якого елемента такої послідовності можна звернутися з використанням одного і того ж ідентифікатора і одного індексу - порядкового номера. Тому ці масиви і називаються одномірними.


Нумерація елементів послідовності, як правило, починається з одиниці, тобто перший елемент має порядковий номер 1, що цілком логічно. Однак при необхідності діапазон індексів може бути абсолютно довільним, головна вимога, щоб в якості індексів виступали або цілі числа, або символи (будь-який порядковий тип).

Розглянемо типові дії з одномірним масивом:

1) Опис масиву, тут n - кількість елементів у послідовності, mas - тип, що позначає одномірний масив з 5 цілих чисел, A - змінна типу mas, тобто змінна типу одномірний масив з 5 цілих чисел

2) Введення елементів послідовності клавіатури

3) Вивід елементів послідовності на екран

4) Заповнення послідовності за допомогою генератора випадкових чисел

5) Перетворення (модифікація) кожного елемента масиву, тобто зміна його значення (наведено приклад зменшення кожного елемента одномірного масиву на 6)


6) Визначення суми елементів послідовності, тут змінна S - сума елементів

7) Визначення кількості елементів масиву, що задовольняють певну умову (наведено приклад визначення кількості елементів, великих числа 4), тут k - кількість таких елементів

8) Визначення екстремума (максимального або мінімального елемента масиву), тут min - мінімальне значення серед елементів масиву, k - порядковий номер (індекс) найменшого з елементів масиву

Як відомо, для всіх змінних, які описані в розділі Var в програмі мовою програмування Паскаль, при запуску програми виділяється певна кількість байт в оперативній пам 'яті. Це визначає тип змінної, наприклад, символ займає один байт, тип integer - два байти, тип real - чотири байти. Тому у випадку, коли розмірність масиву невелика, програма не потребує великого обсягу оперативної пам 'яті. В іншому випадку програмісту доведеться шукати інші способи розміщення елементів масиву, наприклад, у файлі або в динамічній пам 'яті, за допомогою індексів.