Що таке система програмування

Що таке система програмування

Під системою програмування розуміють цілий комплекс, або систему, програмних засобів, призначену для розробки і налагодження нових програм. Створення кінцевого продукту в цих системах виконується з використанням якоїсь з мов програмування. Такі комплекси значно полегшують роботу над програмами, роблячи працю фахівця більш наочною і продуктивною.

Що таке програмування

Під програмуванням розуміють проектування, розробку, написання і налагодження нових програм. Під програмою розуміють послідовність команд, після виконання яких засобами комп 'ютерної техніки досягається певний результат. Зараз навіть школярам відомо, що комп 'ютер та інша обчислювальна техніка реагують на команди, які віддаються спеціальною машинною мовою. Всі сигнали шифруються за допомогою двійкового коду, що складається з набору нулів і одиниць. Звичайно, фахівцям було б важко складати повноцінні робочі програми, використовуючи такий складний і громіздкий тип запису. Тому були придумані спеціальні мови програмування, що містять суворо визначений набір команд.


Мови програмування

Команди, написані мовами програмування, перетворюються на машинний код (мова нулів і одиниць) за допомогою спеціальних програм - трансляторів. Такі ж транслятори має у своєму складі система програмування. Таких мов було придумано великий натовп. У кожного з них є свої переваги і недоліки. Так, мова Сі (Сі++) частіше використовують системні програмісти. Для розробки Інтернет-програм застосовують html або php.

Що входить до складу комплексу, званого система програмування

Під системою програмування розуміють цілий комплекс програм, що полегшують роботу фахівця. При цьому мови і системи програмування тісно взаємопов 'язані. До складу такої системи обов 'язково входять такі компоненти:

- програма-транслятор (інтерпретатор, компілятор);

- спеціальний редактор для введення і зміни тексту програми;

- середовище розробки;

- вбудовані бібліотеки стандартних функцій і процедур;


- пакет програм для зневаджування програми;

- довідка.

Сучасні системи програмування обов 'язково забезпечені візуальним середовищем, що полегшує процес розробки. Вони пропонують фахівцям цілий набір стандартних форм, на яких можуть бути розміщені такі елементи, як поля введення, кнопки, перемикачі. Ви можете створювати власні компоненти та зберігати їх у файлах бібліотек та ресурсів. Бібліотеки функцій, якими оснащена будь-яка система програмування, дозволяють значно спростити розробку за рахунок використання цілих шматків заготовленого коду. Зневаджування - один з найбільш трудомістких і складних етапів розробки будь-якої програми, також і в тих випадках, коли застосовується система програмування. Вбудовані зневадники допомагають швидше знайти ділянку коду, яка працює нестабільно, і внести зміни.

Комплексні програми, такі як Delphi, Visual Si, Turbo Pascal, Visual Basic та інші, створені для допомоги розробникам додатків різного рівня, від досить простих до складних і системних.