Вісімка будова Душі

Вісімка будова Душі

Всередині відповідної чакри. Чакра несе зарядженість енергії. Душа як згусток напрацьованого Духа, напрацьованих нами нових дій. Безліч варіантів напрацювань Духа за різні втілення, синтезуються астральною матерією в один цільний згусток за назвою Душа людини. Душа живе позиціями з вгорі в низ.


У п'ятій расі центровкою всіх накопичень людини була Душа в ній записані всі

накопичення.
Накопичення людини - це те, що вже склалося, сталося і було і в минулих втіленнях включно. Душа в кожній чакрі ставить перед собою мету накопичити нашою діяльністю Духа, возз'єднаність з навколишнім середовищем за засобом почуттів, багатовимірно, різноманітно, еталонно за якістю.

У душі людини 5 раси були ЕМОЦІЇ, ПОЧУТТЯ, ВИЩІ ПОЧУТТЯ. Це три рівні можливостей накопичень. У Душі людини 6 раси вісім рівнів накопичення і розвитку Душі.

Емоції - це згусток енергії без інформації або не оформлене, невизначене почуття.

Почуття - це згусток енергії, куди записана якась інформація.

Почуття відрізняються від емоцій тим, що несуть особливу осмисленість, інформаційність з приводу чого почуття виникло. Розгляньмо всі вісім позицій будови Душі.

Будова Душі.

1.Чуття - це згусток енергії, куди записана якась інформація, які постійно в динаміці.

Емоції Батьком виведені зі стандарту Душі. І душа людини нової епохи шостої раси розвивається без обтяження емоціями. Тому що емоції не несуть інформації про те, що ми відчуваємо і не має сенсу для розвитку Душі.

2.Высшие чувства - это устойчивые, фоновые мощно выражаемые чувс тва (любовь, ненависть, сострадание, милосердие, чувства любви к маленькому ребёнку). Вищі почуття характеризують нас як постійні почуття як позитивні, так і негативні.

3.Святий Дух - це Християнське поняття з 5 раси. Коли Дух входячи в матерію розшифровується Душею людини християнина, який служить і починає світитися нести собою особливу світність духом. Це більш високе за вібраціями почуття.

Викликаючи Святий Дух зовнішнім способом у Синтезі ми називаємо це практиками.

Зараз Душа має можливості накопичувати Святий Дух, як Дух який увійшов у матерію і світло присутній у цьому Дусі говорить про Мудре виконання цього Духа в матерії. Дух смішний зі світлом говорить, що він готовий мудро застосовуватися.

Мудре застосування Душі - це мудре почуття, яке несе смислову, сумну інформацію і яку ви відразу розшифровуєте, що ви відчули.

4.Огнесвіт це нова позиція якої не було в 5 расі. У нову епоху всі частини починають жити вогнем і Душа в тому числі. Це вогонь, який пов'язаний зі світлом. Згустки вогню об'єдналі між собою промінчиками світла. Ця позиція розробляється поступово. Рецептори чутливі до вогню це те, що нам належить розвивати. Закладаються ці можливості на генетичному рівні. Це сканер, який розшифровує вогонь. Стандарт людини Метагалактики.

5.Енергія сили - це здатність Душі бути творчою, не просто приймати і віддавати інформацію, а її обробляти, перетворювати, керувати і синтезувати нову інформацію.

6. Світло - це дія мудрістю Душі, напрацьовані за всі життя людини.

7.Дух - є чуттєвий вираз кожної мірності окремо.

8. Вогонь - це компактифікований вогонь мірностей, які душа висловлює.

Зараз Батько поступово ущільнює мірності на планеті і наша фізика з 4-х мірності перебудовується в 32-х мірність.

Мірність - це ступінь компактифікації вогню в матерії.

Завдання людини нової епохи - це накопичити особистий вогонь, той який ти застосував, використовував у своєму житті. Хто така людина нової епохи 6 раси, які його завдання з позиції Філософії та вчення Синтез описано в статті Синтез вогню знайомство.