Три гуни

Три гуни

Шива - це статичний аспект Бога, Його Свідомість, а Шакті - динамічний аспект, Його творча, виконавча Сила. При цьому «Шива має силу творити тільки в з'єднанні з Шакті» («Анандалахарі»). Більш того, «Шива без Шакті стає подібним до трупа» («Деві бхагавата пурана»). Шива знаходиться в безперервному з'єднанні з Шакті. «Усюди перебуває Божественна Форма, усюди Шива-Шакті».


Згідно з тантрою, Пракріті (Велика Природа), створеною силою Шакті, володіє трьома гунами, тобто основними якостями, або головними властивостями. Вони такі: саттва - принцип світла, гармонії та врівноваженості; раджас - принцип активності, рухливості і занепокоєння; тамас - принцип інертності, темряви і протидії. Свідомість людини також володіє трьома гунами; те, яка з них домінує, визначає його існування, поведінку і відносини з навколишнім світом. Саттва є належним станом свідомості, виявляючись у ньому як ясне сприйняття і мудрість. Люди саттви цінують істину, мають високий творчий потенціал та інтелект, перебувають у стані гармонії з собою, іншими людьми і природою. Ті, в кому найбільш сильний раджас, пристрасні і азартні, активно прагнуть набути сили і владу, вони люблять керувати, дорожать престижем і авторитетом; це «воїни» в широкому сенсі цього слова. Люди, в яких переважає тамас, інертні, перебувають у західні страху, невідання, раболіпства і сил руйнування.

Кожна з трьох гун необхідна, але на своєму місці. При їх непотрібному змішанні або зміні місць виникає те, що суб'єктивно сприймається як забруднення або дисгармонія. Як приклад можна навести звичайний бруд, який є сумішшю землі і води, кожна з яких окремо не сприймається як щось брудне. У тантрі очищення людини - це не викидання «бруду», а відновлення належного порядку гун, поділ (тобто сепарація) їх з хаосу. При цьому те, що всередині себе людина відчувала як «бруд», «порок» і «зло» стає для неї цінним джерелом, з якого практикуючий витягує будівельний матеріал для відновлення своєї гармонії і чистоти. Але тантра не обмежується цим, ведучи практикуючого ще вище - до Божественного, яке знаходиться по той бік трьох гун...