Релігія і соціум. Чи важлива її роль?

Релігія і соціум. Чи важлива її роль?

Як і століття тому, є невід'ємною складовою життя людського суспільства, і велика частина всіх людей, що живуть на планеті, вважають себе віруючими і сповідують будь-яку з основних світових релігій, закономірно, що роль релігії в житті суспільства досить значуща і вплив, який робить те чи інше вірування на соціум, в якому воно поширене, складно переоцінити.


На думку більшості істориків і релігієзнавців, перші вірування з'явилися практично в той же час, коли виник первісно-общинний лад, так як вже перші люди обожнювали сили природи, деяких тварин, а також мали примітивний похоронний культ. Незважаючи на те, що історики досі не дійшли певного висновку про причини виникнення релігії, всі вчені дотримуються єдиної думки з приводу того, навіщо людям потрібна віра у вищі сили і які функції релігія виконує в суспільстві. 

Основні функції релігії 
Оскільки релігія є невід "ємною частиною людського суспільства, безсумнівно, вона виконує ряд важливих функцій і впливає як на процеси, що відбуваються в соціумі, так і на світогляд і життя кожного окремого члена суспільства. І всупереч поширеній думці, що релігія впливає виключно на життя віруючих людей і не впливає на частину соціуму, яка дотримується атеїстичного світогляду, це не так: мораль і порядки, встановлені практично в будь-якому громадянському суспільстві, мають витоки в релігійних віруваннях, а поява багатьох традицій і правил, які відомі кожному з раннього дитинства, також була обумовлена віруваннями.    

Функції релігії за сотні століть практично не змінилися, незважаючи на те, що зараз більшість держав вважаються світськими і формально релігія не має впливу на життя громадянського суспільства. У наш час, як і задовго до народження і Ісуса Христа, і Пророка Магомеда, за часів існування Стародавнього Єгипетського царства, роль релігії в житті суспільства зводиться до 5 основних функцій релігії:

1. Регулятивна. Починаючи з давніх часів, коли царі визначили, що можуть впливати на народ жерців, сильні світу цього стали використовувати релігію як один з високодійних методів регулювання суспільних процесів і формування потрібного світогляду у підданих. Кожне релігійне вірування містить у собі звід норм і правил, яких повинні дотримуватися всі адепти релігії. Можна з упевненістю сказати, що релігія багато в чому визначає точку зору віруючих щодо більшості важливих аспектів життя і таким чином регулює поведінку людей.

2. Комунікативна. Релігія об'єднує всіх віруючих в одну групу, всередині якої, як правило, налагоджені досить тісні соціальні та комунікативні зв'язки. Віруючі спілкуються між собою на богослужіннях, між ними часто встановлюються близькі і довірчі відносини, тому приналежність до будь-якої релігійної групи часто дає людині можливість задовольнити свої комунікативні потреби. Іншим аспектом комунікативної функції релігії є спілкування людини з богом через молитву (медитацію, читання мантр тощо).

3. Інтегративна. Цю функцію релігії можна назвати продовженням комунікативної функції, оскільки релігія допомагає кожному віруючому інтегруватися в суспільство, стати його частиною. Роль релігії в житті суспільства досить повно вивчив історик Е.Дюркгейм, який займався дослідженнями життя і вірувань аборигенів Австралії, і саме він визначив залежність між приналежністю особистості до релігійної групи та інтеграції в суспільне життя через участь у релігійних культах. 

4. Компенсаторна. Цю функцію релігії також називають втішною, оскільки віруючі люди в складних життєвих ситуаціях черпають втіху і надію на краще у своїй вірі. Однак не можна сказати, що компенсаторна функція релігії охоплює тільки людей, які перебувають у депресії і переживають складний життєвий період, адже для багатьох віруючих саме їхня віра і служіння богу є сенсом життя.

5. Виховна. Релігія і віра формують життєві цінності кожного віруючого, встановлюють для нього моральні норми і заборони. Особливо яскраво виховна функція релігії проявляється в тих випадках, коли до віри звертаються люди, які скоювали злочини або страждають від згубних залежностей, адже випадки, коли колишні алкоголіки, наркомани та асоціальні особи під впливом віри перетворюються в добропорядних громадян. 

Роль релігії в житті людини
Шукаючи відповіді на запитання, чому люди вірять у Бога, неможливо не звернути уваги на роль релігії в житті людини, оскільки саме віра у вищі сили часто дає людям відсутнє душевне тепло, надію на краще і сенс у житті. У кожної людини є не тільки фізіологічні та соціальні, а й духовні потреби, такі як самореалізація, пошук свого місця в житті і пошук сенсу життя, і саме віра в існування вищих сил і ангелів-хранителів часто допомагає людям знайти способи задоволення своїх духовних потреб.

З іншого боку, релігія допомагає віруючим справлятися з негативними емоціями і страхами. Більшість вірувань визнають існування безсмертної душі, загробного життя і спасіння для всіх істинно віруючих, таким чином допомагаючи людям побороти страх смерті, у разі петері близької людини швидше змиритися з подією і подолати життєві труднощі. Роль релігії в житті людини складно переоцінити, і правдиво віруючі люди, які живуть згідно з релігійними правилами, рідко бувають нещасними, адже вони вірять у те, що бог їх любить і ніколи не залишить наодинці з труднощами.