Ментальне лікування

Ментальне лікування

Ми можемо сказати прямо, що головна користь, яка витягується від цього лікування і з споріднених йому форм, полягає в тому, що воно змушує пацієнта прогнати думки, які заважають природі робити її справу. Самі по собі твердження користі принести не можуть. Вся справа в тому, що ми годину-то заважаємо життєвому початку вільно діяти через нас і ставимо йому перешкод-віє у вигляді протилежного самовнушення. Тому, коли ми змінюємо своє проведення духу, ми знищуємо ці перешкоди, і природа сама знаходить шлях до того, що їй потрібно. Крім того, самовнушення позитивного характеру збуджують систему і приводять в дію дрімаючі інстинкти.


У тій формі ментального лікування, яка відома під назвою «зовнішньої», дей-ствує той же самий принцип. Розум пацієнта звільняється від ворожого самовнуше-нію шляхом позитивних навіювань з боку лікуючого. Цим усувається гальмо, що заважає правильній дії інстинктів, і природа відновлює нормаль-ную діяльність організму. Засобом цього відновлення є запас крани, що посилається до всіх частин тіла і змушує їх працювати на нормальних основах. Крім того, при лікуванні зовнішньому лікуючий, свідомо або несвідомо, по-силає пацієнту запаси своєї власної крани, яка збуджує життєвість у хворих частинах організму і робить більш легкими зусилля розуму самого пацієнта в лід-становленні нормальних пранічних умов.

У те, що взагалі називається «ментальним лікуванням», завжди входить значна кількість «зовнішнього лікування». Стан духу лікуючого завжди відбивається на паці-енті. Слова, тон голосу, впевненість лікуючого не можуть пройти безслідно для розуму па-цієнта, але, крім того, лікуючий і свідомо посилає пацієнту сильний струм, обод-ряючий і жвавий думки, які пацієнт приймає телепатично, особливо якщо він володіє відповідним складом розуму. Взаємодія двох умів для загальної мети звичайно дає велику силу, і цей факт у зв'язку з тим, що розум пацієнта від-тягнеться від негативних думок і тіло отримує великий запас крани, проводить лікування. Правильна форма ментального лікування, благотворно діє і на розум, і на тіло пацієнта.

Те, що відомо під назвою «ментального лікування на відстані», діє за тими ж лініями, як описана форма ментального лікування. Відстань між пацієнтом і лікуючим не є перешкодою для мислених струмів. В обох випадках-ях лікуючий часто створює сильну мислеформу, насичену праною, яка проїз-водить майже негайну дію на пацієнта, який відчуває підкріплення і зусилля. Раптове лікування часто проводиться таким чином, хоча дуже деякі це-лителі володіють настільки великими силами, щоб посилати мислеформу такого ро-да. Але дуже сильний ментальний цілитель може бути здатний посилати думку, на-стільки насичену праною і настільки повну життєвою силою і енергією, що хворий орган може відчути відразу приплив відроджуючих сил, і хвороба може майже миттєво поступитися дією лікування. Зрозуміло, таке виліковування буде сну-чалу тільки таким, що здається, тому що для повного лікування часто потрібно відновлення великої кількості тканин, але прилив свіжої крові і оновлюючих елементів зробить те, що в порівняно короткий час хвороба дійсно зникне і орга-низм переможе ворожі тенденції, що клоняться до розладу його системи.

Всі форми ментального лікування підходять під одну з перерахованих категорій. Одна з найважливіших речей полягає в тому, щоб створити пацієнту правильний душевний стан, усунути всі форми ворожих самочинств і дати стурбованість природі робити свою справу без перешкод. Для досягнення цих результатів пацієнту потрібно послати сильну думку і запас крани, які, якщо їх направити на хвору частину тіла, полегшать цілющу діяльність інстинктів