Фізичне тіло

Фізичне тіло

Навпаки, це необхідний початок для зростання людини в справжній стадії її розви-тію. Тіло наше - храм живого Духа, і його повинно дбайливо охороняти і розвивати з метою зробити його більш досконалим знаряддям. Досить подивитися навколо себе, щоб побачити, що фізичні тіла людей надзвичайно залежать в ступені свого раз-вітію від турботи і ставлення до них їх власників. Обов "язок кожної розвиненої людини - доводити своє тіло до найвищої міри досконалості для того, щоб воно могло йому служити з найбільшою користю. Потрібно підтримувати тіло своє в хорошому здоро-в'ї і стані і привчити його коритися велінням розуму. Але ні в якому разі тіло не повинно, як це часто буває, керувати розумом. Турбота про тіло під розумним контролем думки є важлива галузь філософії йогів, відома під ім'ям «хатха-йога».


Філософія йогів вчить, що фізичне тіло складається з клітинок, з яких каж-дая полягає в собі «маленьке життя», що контролює дії клітини. Ці «маленькі життя» насправді є частинками розумової стихії відомої напруги, що роблять клітинки здатними до їхньої роботи. Ці частинки розумної мис-лі підпорядковані, звичайно, контролю центрального розуму людини і слухняно <unk>-няють накази, що надсилаються їм вищими центрами. Клітинний розум виявляє співвер-шену пристосованість до своєї спеціальної роботи. Діяльність клітинок, що стоїть у витягу з крові необхідних для харчування речовин і відкиданні не-потрібних, становить одну зі сходинок розуму. Процеси травлення, асиміляції і т. д. показують всю розумність як кожної клітинки окремо, так і колективних їх груп.

Заліковування ран, пересування клітин у тілі туди, де вони найбільше потрібні, і сотні інших прикладів, відомих з елементарної фізіології, все це для учня йогів становить прояви внутрішньоатомного «життя». Кожен атом для йогів є жи-воє істота, що веде своє незалежне життя. Ці атоми, прагнучи до якоїсь однієї мети, збираються в групи, і групи ці проявляють груповий розум весь час, поки вони існують. Ці групи складаються в свою чергу в інші групи, складаючи тіла більш складної організації, які служать виразом для більш високих форм свідомості. Коли настає смерть для фізичного тіла, клітини відокремлюються один від одного, їх загальна діяльність припиняється, настає те, що ми називаємо розкладом. Сила, що скріплювала в одне ціле всі ці клітинки, звільняється і обра-зує нові комбінації. Одні клітинки, в свою чергу розпадаючись на свої складові елементи, йдуть по сусідству ж у тіла рослин і можуть знову опинитися в тілі жи-вотного, інші залишаються в глибині ґрунту, але життя атома - постійна і неперестанна зміна. Як сказав один глибокий письменник: «Смерть є одним з видів життя, і руйнування нашої речової форми».

Ми не буде більше поширюватися на тему про фізичне тіло, так як це перед-мет спеціального вивчення, і до того ж читачі, безсумнівно, чекають з нетерпінням оз-накомлення з питаннями, менш їм знайомими.

Повторимо все-таки читачам, що перший крок до вдосконалення в дусі йогів полягає в умінні володіти фізичним тілом, в турботах про нього і увазі до нього. Нам ще доведеться багато чого сказати про цей предмет до кінця нашого курсу.