Джняна - йога

Джняна - йога

Джняна-йога використовує ті ж методи, що і раджа-йога. Вона починається з твердження, що слабкий людський розум, зайнятий спогляданням ілюзій, ніколи не дозволить загадки життя, що таке завдання вимагає кращого знаряддя, спеціально пристосованого до її вирішення. Тому разом з вивченням принципів, що лежать в основі речей, джняна-йога вимагає особливої роботи з виховання розуму.


Свідомість людини готується до споглядання і зосередження, до вміння мислити в нових категоріях, у незвичному напрямку і на нових планах, пов'язаних не із зовнішніми аспектами речей, а з їх фундаментальними принципами; насамперед розум привчають думати швидко і точно, звертати увагу на істотний і не витрачати час на зовнішні та маловажливі деталі.

Джняна-йога виходить з того, що головна причина людських бід і нещасть - незнання. Завдання джняна-йоги полягає в тому, щоб перемогти авіддю і наблизити людину до брахмавідьї, божественного знання.

З точки зору джняна-йоги, людина повинна насамперед навчитися правильно мислити. Правильне мислення і розширення ідей і понять має призвести до розширення уявлень, а розширення уявлень, зрештою, призведе до зміни відчуттів, тобто до знищення помилкових ілюзорних відчуттів.

Індійські вчителі (гуру) ні в найменшій мірі не прагнуть до того, щоб їхні учні накопичували якомога більше різноманітних знань. Навпаки, вони хочуть, щоб учні бачили в усіх явищах, якими б малими вони не були, принципи, які становлять загальні основи буття. Звичайно учню дають для медитації якийсь вислів з давніх писань або якийсь символ, і він медитує на ньому цілий рік, два роки, а то і десять років, час від часу ділячись з учителем результатами своїх медитацій. Це здасться незвичайним для західного розуму, який прагне все вперед; однак, можливо, саме тут і знаходиться правильний метод для проникнення в глибину ідей замість поверхневого ковзання і схоплювання їх зовнішньої сторони за допомогою створення колосальної колекції зі слів і фактів.

Вивчаючи джняна-йогу, людина ясно бачить, що йога не може бути тільки методом. Правильний метод неодмінно призведе до відомих істин і, викладаючи метод, неможливо не торкнутися цих істин.

Користуючись йогою як методом, людина сама повинна знайти, відчути, реалізувати ті істини, які складають зміст філософії йоги. Істини, отримані в готовому вигляді від іншої людини або з книг, не зроблять такого ж впливу на розум або душу, як істини, знайдені самою людиною, істини, які він довго шукав і з якими довго боровся, перш ніж прийняв їх.

Джняна-йога вчить тому, що істиною для людини може бути тільки те, що вона відчула як істину. Крім того, вона вчить людину, перевіряючи одну істину іншою, повільно сходити до вершини знання, не втрачаючи з уваги точку відправлення і раз у раз повертаючись до неї, щоб забезпечити правильну орієнтацію.

Джняна-йога вчить, що істини, які виявлені логічним шляхом, вихованим на спостереженнях цього тривимірного світу, зовсім не є істинами з точки зору вищої свідомості.

Джняна-йога вчить людину не вірити собі, не вірити своїм відчуттям, уявленням, поняттям, ідеям, думкам і словам; і більше всього не вірити словам, перевіряти все і оглядатися на кожному кроці, зіставляючи з показаннями досвіду і з фундаментальними принципами.

Аж до теперішнього часу ідеї джняна-йоги передаються тільки в символічній формі. Образи індійських божеств і фігури індійської міфології містять багато ідей джняна-йоги, але розуміння їх вимагає усних пояснень і коментарів.

Вивчати джняна-йогу за книгами неможливо, тому що існує ціла серія принципів, які ніколи не пояснюються в письмовому вигляді. Вказівки на ці принципи, навіть деякі з їх визначень можна знайти в книгах, але ці вказівки зрозумілі тільки тим, хто вже пройшов безпосереднє навчання. Трудність розуміння цих принципів особливо велика, оскільки зрозуміти їх розумом недостатньо: необхідно навчитися застосовувати їх і користуватися ними для підрозділу і класифікації не тільки абстрактних ідей, а й конкретних речей і подій, з якими людина стикається в житті.

За рахунок практики Джняна-йоги можна досягти Кундаліні-йоги, оскільки вона дозволяє зберігати і правильно використовувати енергію.

Процес аналізу завершується Джняна-йогою. На цьому щаблі людина більше не схильна до впливу своєї карми. У нього може виникнути питання: що таке розрізнення «я та інші»? І щоб подолати розрізнення між собою та іншими, він переходить до Махаяна-йоги, що ґрунтується на Чотирьох Безмірних Станах Душі.

Джняна-йога добре дається тим, хто вирішує всі проблеми логічним шляхом і здатний спостерігати явища неупереджено, не особливо прив'язуючись до них.

Метою джняна-йоги є звільнення людського розуму від тих обмежених умов пізнання, в які він поставлений формами чуттєвого сприйняття і логічним мисленням, заснованому на протиставленнях.